Renovera själv eller anlita experter?

Om man äger en villa eller ett hus kan det vara roligt att renovera lite så att man verkligen får allt så som man själv vill ha det. Ibland kan det rent av vara nödvändigt att renovera för att man ska kunna bo i huset. Men vilka fördelar finns det med att renovera själv jämfört med att anlita experter, och finns det några saker man inte bör göra på egen hand?

Att ta hjälp med renoveringen

Ibland kan det vara så att man helt enkelt inte orkar med att fortsätta en hel renovering. Då kan det vara skönt att överlåta arbetet till experter. Flera har också fått hjälp av Bygglovsteamet med att göra olika typer av renoveringar. Tar man hjälp med renoveringen vet man att det är experter som gör arbetet och att allt blir rätt gjort. Dessutom slipper man tänka på att hinna med arbetet, man behöver inte fundera över om ett visst material fungerar eller inte och man får mer tid till annat.

Vad bör man inte göra på egen hand?

Även om det kan vara roligt att renovera på egen hand finns det en del saker man inte bör göra på egen hand om man inte verkligen vet vad man gör. Att renovera badrum är en sådan sak. I badrummet är det ofta fuktigt och det är viktigt att man har koll på tätskikt och materialval så att allt verkligen blir rätt. Om det uppkommer en skada kan det annars bli svårt att få ersättning från till exempel försäkringsbolag. Man bör inte heller ge sig på olika elarbeten i huset om man inte kan sin sak.

Renovera själv

Renoverar man själv kommer man att spara en del pengar. Att anlita hantverkare kostar nämligen en del. Dessutom kan man renovera i sin egen takt. Man slipper också anpassa sin vardag till hantverkare utan man renoverar helt enkelt när det passar. Man kan också få allt precis på det sätt man vill både när det gäller design och färger. Att renovera kan också vara riktigt roligt, och hela familjen kan bli delaktig i vad som sker.